Nyhed

Årsregnskab 2022: Beritech Group fordobler omsætningen

Nyhed
16-05-2023

Beritech Group kan se tilbage på et 2022, hvor omsætningen igen er stigende, og en række strategisk vigtige beslutninger blev gennemført, hvilket har givet adgang til nye partnerskaber og nye markeder.

I lyset af usikkerheder og prisinflation, og de mange strategiske tiltag, der også blev gennemført, så er resultatet for 2022 meget tilfredsstillende. Beritech har opnået en solid international position som en samarbejdspartner indenfor tank- og procesudstyr, med særlig fokus på pharma- og fødevareindustrien — og der har været god kundeaktivitet og fremgang i kerneforretningen på trods af udfordrende markedsvilkår.
Omsætningen for Beritech Group er fordoblet fra 2021 til 2022, hvilket har øget koncernens toplinje med ca. 150 mio. DKK.


Beritech Group CEO Bent Larsen udtaler i forbindelse med årsregnskabet:
”2022 stod som et bemærkelsesværdigt år på flere fronter. Ikke alene kunne vi præsentere et tilfredsstillende resultat, men vi løftede også vores partnerskaber med kunderne til nye højder ved at sikre deres forsyningskæder i en tid præget af usikkerhed og turbulens. I løbet af 2022 har vi opnået betydelige fremskridt i forhold til vores langsigtede strategi, og ser nu ind i et 2023, hvor vores ordrebøger er tæt på at være fyldte.” siger Bent Larsen.


Ambitiøse mål for en bæredygtig forretning og en klar ambition for den grønne omstilling

Produktionsbranchen spiller en vigtig rolle i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, og Beritech støtter kunderne i deres grønne omstilling ved at tilbyde dem relevante produkter og løsninger inden for bæredygtigt design, produktion og rådgivning.

I 2022 definerede Beritech vejene og processerne, der er nødvendige for at integrere ESG-strategien fuldt ud i koncernen. Dette omfatter blandt andet betydelige investeringer i den grønne omstilling, i menneskerne og i partnerskaberne samt innovationen, der muliggør meningsfulde fremskridt.


I 2022 satte Beritech ambitiøse målsætninger for 2030 for CO2-reduktion i forbindelse med faciliteter og udbud til kunderne. Ambitionerne på bæredygtighedsområdet øges kontinuerligt, og Beritech har derfor i 2022 etableret en kvalitetsafdeling, som blandt har til ansvar at implementere miljøcertificeringen ISO 14001 og arbejdsmiljøledelsescertificeringen ISO 45001.

Udover at investere i maskineri og bygninger — så skal vi fremfor alt investere i mennesker.
Bent Larsen, Group CEO

Forventninger til 2023

Beritech har en aggressiv vækstplan, og har i 2022 investeret mere end 50 mio. kr. i blandt andet nye forretningsområder og maskineri til effektivisering og udvidelse af værditilførslen til kunderne.

Beritech forventer en markant højere omsætning i 2023, som følge af øget kapacitet og fortsat stigende forretningsvolumen. Der forventes desuden yderligere investeringer i det kommende år indenfor robotteknologi, digitalisering og en generel udvidelse af såvel produktion- som engineering kapacitet.


Beritech har siden sin begyndelse i 2020 øget antallet af medarbejdere kraftigt hvert år, og alene i 2022 er der genereret 80 nye arbejdspladser. I april 2023 beskæftiger Beritech over 200 fastansatte medarbejdere og herudover en indlejet arbejdsstyrke på over 130 personer.


2022 har derfor også været kendetegnet af en stor indsats for at tiltrække og fastholde de medarbejdere Beritech har brug for. Denne indsats fortsætter i 2023, hvor Beritech forventer at øge antallet af medarbejdere yderligere, for at kunne følge med efterspørgslen.


” Vi fastholder et højt tempo i transformationen af Beritech, og et stort fokus på optimering af driften med den fortsatte ambition om at udfolde nye muligheder for vækst. Udover at investere i maskineri og bygninger — så skal vi fremfor alt investere i mennesker. Vores medarbejdere er og bliver Beritechs vigtigste ressource.”, fortæller Bent Larsen.


For yderligere information:

CLO Thomas Christian Pedersen, tlf. +45 22 33 78 50, tcp@beritech.dk