Nyhed

Regnskabsmeddelelse 2021

Nyhed
14-03-2022

COVID-19 pandemien har sat verden i en usædvanlig krise, som påvirker alt og alle. Beritech har mødt situationen som en robust koncern, og leverer et solidt resultat for regnskabsåret 2021 i det nyligt fremlagte årsregnskab.

Omsætningen for Beritech Group er fra 2020 til 2021 steget med mere end 300 %. Samlet set giver det over 100 mio. kr. mere på toplinjen i koncernen.

”Vi har fået bekræftet behovet for vores forretningsmodel. Hele værdikæden i én organisation, betyder at Beritech har ekstra gear at køre i når det skal gå stærkt eller bliver uforudsigeligt - og når det kommer til projekter der er bredt funderet. Det giver en unik model for at løse kundernes udfordringer”, forklarer Beritech CEO, Bent Larsen.

Beritech har set en positiv forretningsmæssig udvikling med god efterspørgsel og øgede forretningsvolumener på tværs af alle tre selskaber i Beritech Group. Beritech Group omfatter aktiviteterne indenfor Beritech Manufacturing, Beritech Solutions og Beritech Stainless Steel Tanks.

Ejerleder Bent Larsen

Investering som løsning

Beritech har en aggressiv vækstplan, og har i 2021 investeret mere end 46 mio. kr. i nye forretningsområder, digitalisering og maskineri til udvidelse af værditilførslen til kunderne.

Der forventes yderligere investeringer i det kommende år indenfor robotteknologi, digitalisering og en generel udvidelse af produktionskapaciteten. Alle investeringer bunder i kundernes efterspørgsel - og i Beritechs mantra om aldrig at sige nej til en opgave grundet mangel på kapacitet eller kompetencer.

”Vi kan kun finde løsninger, hvis vi fortsætter med at investere. Og samtidig har historien vist os, at investering ofte er den bedste vej ud af en krise. Det kræver mod og styrke. Det har vi i Beritech – og i rigtig mange andre danske virksomheder heldigvis”, fortæller Bent Larsen.

Arbejdsløsheden er historisk lav, og det har krævet en stor indsats at tiltrække og fastholde de medarbejdere koncernen har brug for. Beritech har øget antallet af medarbejdere kraftigt, og ved udgangen af 2021 beskæftiger Beritech over 100 medarbejdere.

”Udover at vi har investeret i maskineri, bygninger og digitale løsninger - så har vi fremfor alt investeret i mennesker. De mennesker, som skal hjælpe vores virksomhed godt ind i en fremtid, som helt sikkert vil stille endnu større krav”, fortæller Bent Larsen.

Det er fremfor alt vores medarbejdere, der skal hjælpe Beritech godt ind i en fremtid, som helt sikkert vil stille endnu højere krav.
Bent Larsen, CEO Beritech

Forventninger til 2022

Der er fortsat megen usikkerhed forbundet med pandemien, men med stærke kapital- og likviditetspositioner, er Beritech godt rustet til at imødegå de usikre forhold og fortsætte sin udvikling.

Det er en udvikling, der har fokus på at gøre Beritech bedre og hurtigere til at reagere på ændringer i kundernes forventninger, sikre en bedre og mere smidig kundeoplevelse samt reducere omkostningerne.

Beritech forventer en markant højere omsætning i 2022, som følge af øget kapacitet og fortsat stigende forretningsvolumen. Koncernen vil desuden fortsætte med opkøb af virksomheder som passer ind i strategien - og forventer indenfor få år at nå en samlet årlig omsætning på over 500 mio. kr.

For yderligere information:

Kontakt venligst:
CEO Bent Larsen tlf. +45 22 24 66 58, bla@beritech.dk

For pressemateriale kontakt venligst:
Kommunikationskonsulent Anne Kold tlf. +45 60 12 15 10, anne@dotmore.dk

Se årsrapport for Beritech Group